Click for more products.
No produts were found.

Uw loyaliteit beloond

Word lid van het Sellerie-Online Team en ontvang het hele jaar door tot 10% korting

-5%
-7%
-10%

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art 1- Intleiding :

Al onze verkopen via website of catalogus zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden.


Elke aankoper die een bestelling plaatst via onze distributieketen  aanvaardt deze reglementatie zonder enige reserve.

Art 2- Bestelcontract :

Elke aankoper kan een bestelling plaatsen via onze website, via catalogus of per telefoon.
De bestelling via website zal enkel aanvaar worden indien de verkoper zich correct aangeeft.
Ons gegevensbestand geeft de mogelijkheid aan de aankoper alle karakteristieken van onze produkten die hij wenst te bestellen in detail te consulteren.


De fotos zijn niet contractueel en verplichten het bedrijf in geen geval.
De prijsoffertes zijn geldig tot zolang de voorraad strekt.


Bij het bevestigen van de bestelling aanvaard de verkoper het geheel van onze algemene verkoopsvoorwaarden zonder reserve wat betreft prijs, produkt, enz…


Alle contractuele gegevens worden opgeslagen op de servers van Ruitershop Online en kunnen geraadpleegd worden na login van de klant met zijn authenticatie codes.

Art 3 - Prijs :

De prijzen die van toepassing zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling zijn van kracht. Deze prijzen worden uitgedrukt BTW inbegrepen.


Transportkosten worden als supplement bijgerekend aan de produkten en dit wordt duidelijk vermeld bij het plaatsen van de bestelling via internet.De aankoper zal diegene kiezen die hem het beste schikt in de voorgestelde lijst.

Art 4 - Betaming :

Bij het bevestigen van uw bestelling heeft U op internet de keuze tussen verschillende beveiligde betalingsmogelijkheden begeerd door Ogone en CIC. Geen enkele van uw gegevens gaat via onze website.


Wij geven U ook de mogelijk te betalen via overschrijving op onze bankrekening of via cheque. Zoals klaar en duidelijk aangegeven op internet zullen de produkten slechts opgestuurd worden na het ontvangen van uw volledige betaling op onze rekening..


Behalve een schriftelijk akkoord van het bedrijf zijn alle produkten en bestelling in hun geheel te betalen voor expeditie.


Wij behouden het recht een bestelling of levering te velaten in geval de betaling niet binnen is en dit zonder opzeg.

Art 5 - Levering :

De pakjes worden opgeslagen in ons warenhuis in België en vertrekken iedere dag in geheel Europa in funktie van de transportwijze die U koos bij uw aankoop.


Express 24u00 in gans Europa of binnen de 3 tot 5 dagen via de Belgische postdiensten die doorverdelen indien nodig naar de Franse Collissimo.
Alle pakjes die ons warenhuis verlaten zijn gecontroleerd en in perfekte staat.


Het ligt aan de klant een eventueel probleem van schade door te geven, bij ontvangst van zijn pakje. Hiervoor moet hij een klacht indienen per aangetekend schrijven bij het transportbedrijf binnen de 8 dagen vanaf de ontvangst van het pakje.


Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor het beschadigen van pakjes tijdens het transport of het verdwijnen van produkten na het vaststellen van de schade .

Art 6 - Terugzending :

Alle produkten die U via onze website heeft aangkocht mogen binnen de 14 dagen worden teruggestuurd voor een omruiling of financiêle vergoeding.
Het terugsturen gebeurt op kosten van de aankoper en de eventuele financiële vergoeding of ruiling zal plaats hebben na contrôle in onze warenhuizen.
Het artikel moet nieuw zijn en niet gewassen of gevet zijn.


Vanaf ontvangst en na contrôle worden het bedrag binnen de 5 dagen teruggestort.


Indien er een fout gemaakt wordt door onze distributiedienst worden de terugzendingskosten en een nieuwe zending door ons verrekend voor het bestelde produkt.

Art 7 - Garantie :

Sommige van onze produkten zijn aan een garantie onderworpen die varieert volgens de fabricant.
In geval van een toepassing van garantie moet de aankoper steeds contact opnemen met onze dienst na verkoop om kennis te nemen van de details van de garantie.


Op het moment dat het defekte produkt bij onze dienst na verkoop wordt gecontroleerd zal dit door ons worden gerepareerd of bij de fabricant worden teruggestuurd.


Het terugsturen van uw produkt hangt dan af van de reparatieperiode van de fabricant en wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor nodige reparatietermijn.

Art - 8   Verantwoordelijkheid :

Wij hebben of het nu gaat over bestelling levering of betaling slechts een rol van tussenpersoon.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele internet problemen zoals het onderbreken van de service, de aanwezigheid van een virus en dergelijke.


De bestellingen worden aan U toegestuurd via het transportbedrijf van uw keuze en wij zijn dus niet verantwoordelijk voor een eventueel late of beschadigde levering.


Het risiko verbonden aan het transport is voor de verantwoordlijkheid van de klant.
De overdracht van eigendom van de produkten zal alleen plaats hebben na een totale regeling van de nog openstaande rekingen.

Art – 9 Herroepingsrecht :

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om, op eigen kosten, Product (en) zonder boete en zonder opgave van redenen terug te zenden. Deze termijn gaat in de dag na de dag van de levering van de bestelling. Product(en) wordt (worden) teruggegeven in zijn (hun) originele verpakking naar het volgende adres: SELLERIE ONLINE, Rue de l'Essor 13, 5060 Auvelais, België . Bewijs van versturen per post of via relais moeten geldig zijn..


Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal SELLERIE ONLINE de koper binnen de tien (10) dagen vanaf de datum van ontvangst in ons magazijn terugbetalen, met uitzondering van de transportkosten van verzenden of retourzenden.

Art - 10 Priavcy :

Gegevens en opdrachten van de klant worden opgeslagen op de servers Ruitershop Online. Ze zijn beschikbaar op elk moment door de klant die zich met persoonlijke identificatiemiddelen verbindt.


Voor meer informatie bezoek onze pagina over de bescherming van privacy, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Art – 11 Wetstoepassing en bevoegdheid :

De hierbovengenoemde verkoopsvoorwaarden zijn overeengekomen tussen enerzijds SELLERIE ONLINE 13 rue de l'essor, 5060 Sambreville, België,  BTW nummer BE0464260410 met website  www.sellerie-online.fr  www.ruitershop-online.com  www.ruitershop-online.be  www.sellerie-online.es en anderzijds de klant.
 
Alle voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en in geval van bestrijding is deze Belgische wetgeving van toepassing. Enkel het Naams gerecht is hiervoor bevoegd.

Uw voordelen

Settings

Contact

Menu

Choisissez votre boutique

Create a free account to save loved items.

Inloggen